Rian Dundon-银幕背后的范冰冰

作者: 中国摄影网 发布时间: 2019年12月16日 12:29:16

Rian Dundon-银幕背后的范冰冰

Rian Dundon-银幕背后的范冰冰

从2005年起长居中国大陆,他讲普通话,拥有美国和冰岛的双重国籍,其作品在时代杂志,美国《新闻周刊》等媒体中刊出。

Rian Dundon-银幕背后的范冰冰

Rian Dundon,美国摄影记者。

Rian Dundon-银幕背后的范冰冰

Rian Dundon-银幕背后的范冰冰

Rian Dundon-银幕背后的范冰冰

Rian Dundon-银幕背后的范冰冰

Rian Dundon-银幕背后的范冰冰

Rian Dundon-银幕背后的范冰冰

Rian Dundon-银幕背后的范冰冰

本文地址:/fjsy/9633.html

请遵守互联网相关规定,不要发布广告和违法内容

热门标签